Juha Ruuska

467, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Haluan säilyttää jotain peristeitä ja se alue ei edes sovellu rakentamiseen … Lue lisää
• Kaikki mahdollinen tehtävä ennnekuin on myöhäistä.

Johannes Nieminen

445, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Lentokentän muutos asuinalueeksi on järjetön. Siinä unohdetaan ensinnäkin h… Lue lisää
• Aktiivisuus osoittaa tarpeen. Uskon valtaosan helsinkiläisistä haluavan kentä… Lue lisää

Sampo Raudaskoski

461, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentokentän säilyttäminen on yksi Helsingin perussuomalaisten päätav… Lue lisää
• Puollan neuvoa-antavan äänestyksen järjestämistä asiasta.

Sakari Männikkö

442, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Teen kaiken voitavani Malmin kentän säilyttämiseksi ilmailukäytössä.
• Kuntalaisten tahtoa tulee kunnioittaa ja tällöin kansanäänestys on voitava j… Lue lisää

Janna Rantanen

459, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentokenttä on ainutlaatuinen kokonaisuus, jolla on ainutlaatuisia luont… Lue lisää
• Huomattavaa on, että TNS Gallup on tehnyt 24.–30.11.2020 mielipidemittauksen … Lue lisää

Sari Rantala

458, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Kulttuurhistoriallisesti arvokas, pienyrittäjien elinkeinon turvaaminen, ihmist… Lue lisää
• Asiasta tulee äänestää ja saada kansan mielipide.

Toni Randén

457, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Helsinki tarvitsee lentokentän ja Malmin lentokenttä lentokoulutuksen ja ilmai… Lue lisää
• Malmin lentokenttä kuuluu kaupunkilaisille. Sen luonto ja arkkitehtuuri ovat os… Lue lisää

Jari Qvintus

455, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Asun kentän lähellä ja olen vuosia lenkkeillyt sen ympäristössä, osallistu… Lue lisää
• Nykyinen valtuusto tai lähinnä Vihreät ovat torpanneet jokaisen esityksen ken… Lue lisää

Juha Pokki

454, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Se on meidän maailmanperintökohde ja kaupungin ainoa lentokenttä. Siellä on … Lue lisää
• Kannatan ehdottomasti kunnallista kansanäänestystä, jolla saadaan todellinen … Lue lisää

Toni Paussu

453, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Valituksi tullessani tulen pitämään kentän puolia valtuustossa. Helsinki tar… Lue lisää
• Tulen sitoutumaan jo itse allekirjoittaamaani kunnallisen, neuvoa-antavan kansan… Lue lisää

Petri Pasanen

451, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentoasema täytyy säilyttää ilmailukäytössä monipuolisten lentomah… Lue lisää
• Jos lain edellyttämä määrä kuntalaisista kannattaa asiaa, niin sitoudun kan… Lue lisää

Pekka Nurmi

449, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Elämäntyö Puolustusministeruössä.Tarvitsemme Malmia valmiussyistä ym
• Huoltovarmuus ym.

Sami Niikko

446, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Ehdotus Malmin kentän lopettamisesta sekä asuinalueen rakentamisesta rakennusk… Lue lisää
• Malmin lentokenttä, toiminta ja sen ympärillä olevat luontoarvot on suojeltav… Lue lisää

Antti Kuronen

423, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Ehdoton ei muuttamisesta asumiskäyttöön.

Maria Landén

429, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Ehdottomasti kyllä, niin kuin tähänkin asti olen tehnyt valtuustossa ja niiss… Lue lisää
• Ehdottomasti. Toivon mukaan sellainen saadaan vielä aikaan.

Pentti Mutanen

441, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Helsingin kaupungin tulee säilyttää historiallinen Malmin lentoasema ja mahdo… Lue lisää
• Helsingin tulisi lisätä kansanäänestyksiä turvaamaan kuntalaisten vaikutusm… Lue lisää

Markku Mutanen

440, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentokenttää tulee kehittää ilmailukäytössä.

Henri Lindroos

433, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentokenttä on kulttuurihistoriallisesti erittäin tärkeä ja ainutlaat… Lue lisää
• Kuntalaiset tuntevat tulleensa petetyksi Malmin lentokentän muunnossuunnitelmie… Lue lisää

Teppo Marttinen

438, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Perussuomalaiset kannattaa Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytöss… Lue lisää
• Mikäli riittävä määrä kuntalaisia kannattaa aloitetta, kansanäänestys on… Lue lisää

Teija Makkonen

436, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentoasema on pääkaupunkiseudun ainoa toimintakelpoinen kakkoskenttä, … Lue lisää
• Kunnallinen neuvoa-antava kansanäänestys tulee ehdottomasti järjestää, kun … Lue lisää

Sami Liukkonen

434, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentoasema tulee ehdottomasti säilyttää ilmailukäytössä. ilmailuhar… Lue lisää
• Sitoudun. kaupunkilaisten tulee saada päättää viimekädessä asia kansanää… Lue lisää

Harri Lehtimäki

431, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Kannatan Malmin kentän säilyttämistä, sillä sen rakentaminen muuhun käytt… Lue lisää
• Jokaisen itseään kunnioittavan kaupunkilaisen on syytä laittaa allekirkoituks… Lue lisää

Kimmo Kuusiranta

425, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Olen jo edellisissä vaaleissa (eduskuntavaalit 2019) ajanut Malmin asiaa. Malm… Lue lisää
• Olen ollut aina mukana, kun äänestyksiä on pyritty saamaan aikaan. Ehdottomas… Lue lisää

Toni Kuusela

424, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentoasema on historiallinen kokonaisuus, ainoa paikka ilmailun harrastam… Lue lisää
• Sitoudun. Kansanäänestyksiä järjestetään muutenkin tässä maassa liian v… Lue lisää

Jukka Jokinen

402, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentokenttän alue on arvokas osa suomalaista ilmailuhistoriaa. Alue tuli… Lue lisää
• Kun tehdään uudet selvitykset alueen rakentamisen haasteista, niin kyllä jär… Lue lisää

Arto Kumpulainen

421, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Miksi tuhota kulttuuri historiallisesti ja luonto arvoiltaan ainutlaatuinen pien… Lue lisää
• Tietysti kannatan kansanäänestystä kun järkipuhe ei auta!

Nina Koskela

419, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Kenttä on säilytettävä, koska Malmin lentokentän ilmailutoiminnalle ei ole … Lue lisää
• Kaupunki on kaupunkilaisten, joten on ensisijaisen tärkeää, että kaupunkilai… Lue lisää

Laura Korpinen

418, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Lentäjän tyttärenä haluan totta kai puolustaa ilmailua. Malmin lentoasema on… Lue lisää

Esa Korkia-aho

417, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Kenttä on säilytettävä ilmailukäytössä. Malmi on Helsingin ainoa kenttä … Lue lisää
• Kansanäänestys on järjestettävä ja sen tulosta on kunnioitettava. Nythän k… Lue lisää

Mira Korhonen-Low

416, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentokenttä on tärkeä Helsingille. Sota-ajan merkittävyyden lisäksi … Lue lisää
• Kyllä, kansan enemmistön ääntä kansanäänestyksen muodossa tulisi aina kun… Lue lisää

Pia Kopra

415, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Olen jo kuluvalla valtuustokaudella puolustanut kaupunginvaltuutettuna Malmin le… Lue lisää
• Ehdottomasti sitoudun ja toivon, että kansanäänestys järjestyy!

Juha Kivelä

414, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentoasema on syytä säilyttää ilmailukäytössä jatkossakin. Ilmailu… Lue lisää
• Kansanvaltaiseen demokratiaan kuuluu aktiivinen vuoropuhelu kansalaisten, täss… Lue lisää

Jari Kilpinen

413, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmi kannattaa säilyttää ilmailukäytössä. 1. Malmin rakentaminen aiheutt… Lue lisää
• Kuntalaisten mielipidettä hyvä kysyä.

Marko Kettunen

411, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin kentän purkaminen tilanteessa, jossa meillä ei ole täyttä ymmärryst… Lue lisää
• Demokratia on paras keino ratkaista kiistanalaiset ja kaupunkilaisia jakavat yht… Lue lisää

Heikki Ketola

410, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Historiallinen kenttä ,lentokenttää pitää kehittää samoin ympäröivää … Lue lisää

Kari Keskimölö

409, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Kuuluu kaikkineen pääkaupunkiseudun perinteisiin - ja liki ainutlaatuinen sell… Lue lisää
• Olen joka tilanteessa kansanäänestyksien kannalla, Sveitsillä tämä ainakin … Lue lisää

Erkki Karinoja

405, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Sähköisen ja miehittämättömän lentämisen kehittyessä nopeasti pääkaupu… Lue lisää
• Malmin lentokentän alue on niin lentotoiminnan kuin luontoarvojenkin kannalta k… Lue lisää

Tapio Kalema

403, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Mielestäni ei ole erityistä syytä rakentaa asuintaloja juuri Malmin kentän p… Lue lisää
• Jos lain edellytykset tulevat täyteen, niin luonnollisesti kyllä. Muutoin olen… Lue lisää

Marko Joensuu

400, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Perusteluita on useita, mutta mielestäni keskeiset perustelut ovat seuraavat: … Lue lisää
• Aivan varmasti sitoudun, sillä sitouduin jo edellä edistämään Malmin lentok… Lue lisää

Marleena Isomaa

398, PS, Kyllä ✅, EOS
• Kallis hanke joka on ristiriidassa kaupungin hiilineutraaliustavoitteen kanssa.
• Mielestäni asia pitäisi saada järkevästi ratkottua jo kunnanvaltuustossa.

Päivi Hönö

395, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentokenttä on osa Helsingin kaupungin historiaa.
• Kaupunkilaisten ääntä on kuunneltava.

Tuomas Huovinen

392, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentoasema ei ole pelkästään lentokenttä oheistoimintoineen, vaan val… Lue lisää
• Uskon, että paras lopputulos syntyy, kun kuuntelemme ja noudatamme kansanääne… Lue lisää

Martina Houtsonen

391, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentoaseman säilyttäminen ilmailukäytössä on yksi suurimpia vaalitee… Lue lisää
• Ehdottomasti. Olen luonnollisesti itsekin allekirjoittanut kuntalaisaloitteen ku… Lue lisää

Tanja Heiskanen

390, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Ehdottomasti. Perusteluita Malmin lentoaseman säilyttämiseksi on lukemattomia.… Lue lisää

Marko Hamilo

388, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Valtuutettuna pyrkisin rajoittamaan kaupungin väestönkasvua. Asuntoja tarvitaa… Lue lisää
• Kansanäänestys lienee viimeinen keino tämän hulluuden pysäyttämiseksi.

Natalia Gullstén

386, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentokentä on ainoa lentokentä Helsingissä. Sen ympäri on ainutlaatui… Lue lisää
• Ihmisillä pitää olla mahdollisuus päättää siitä, minkä näköinen Helsi… Lue lisää

Timo Vuori

371, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Mielestäni ei ole pelkästään kysymys Malmin lentoasemasta vaan laajemmin kys… Lue lisää
• Sillä edellytyksellä, että asiasta järjestetään uusi kuntalaisaloite, joss… Lue lisää

Petri Bäckman

377, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malminlentokenttä on säilytettävä ilmailukäytössä tulevaisuudessakin pelk… Lue lisää
• Kun lain edellyttämä määrä kuntalaisia on ilmailukäytön säilyttämisen k… Lue lisää

Anne Antikainen

376, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Helsinki ja pääkaupungin seutu tarvitse toisen lentokentän. Pienkoneilla pit… Lue lisää
• Kyllä, Malmin kenttä alueineen on myös lentokentän toiminnan lisäksi tarpee… Lue lisää

Reetta Angelvo-Riipinen

375, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Luontoarvojen säilyttäminen on yksi tärkeimmistä perusteluista lentokentän … Lue lisää
• Kyllä. Valtuusto edustaa helsinkiläisiä. Helsinkiläisiä itseään on kuulta… Lue lisää

Heikki Airola

374, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Harvinaisen hieno alue Helsingissä. Ehdottomasti pitää säilyttää nykyisess… Lue lisää
• Tärkeän asian puolesta on tehtävä kaikki mahdollinen.

Petra Urasto

365, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Luonnon, historian ja järjen nimissä Malmin kenttä on säilytettävä.
• Kansaa tulee kuulla, tietenkin.

Topi Turunen

364, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Suolle on hullua rakentaa. Uudessa idässä (vanhassa Sipoossa) on maata, jonne … Lue lisää
• Välillä isotkin päätökset pitää ottaa uudelleen harkintaan (vrt. Apotti-h… Lue lisää

Santeri Eskola

380, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentokenttä täytyy säilyttää monesta eri syystä. Luettelen syyt tä… Lue lisää
• On sanomattakin selvää, että kaupunkilaisten mielipidettä tulee kuunnella as… Lue lisää

Marko Ekqvist

378, PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Valituksi tultuani puolustan Malmin lentokentän säilyttämistä ja lentotoimin… Lue lisää
• Sitoudun kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestä… Lue lisää

Maarit Toveri

361, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Kenttää tarvitaan edelleen lentokäytössä. Se luo yrittäjyyttä, palvelee h… Lue lisää
• Kaupunkilaisten enemmistöä tulee kuunnella ja kuulla tässä asiassa. Neuvoa-a… Lue lisää

Nazzareno Sifo

351, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Olen arkkitehti ja lentäjän poika. Kannatan kaupunkilaisten enemmistön tavoin… Lue lisää
• Tällä hetkellä huhtikuussa 2021 kiista Malmin lentokentästä on muuttunut va… Lue lisää

Sari Sarkomaa

346, KOK, Kyllä ✅, EOS
• Mielestäni Malmin kenttä pitäisi säilyttää ilmailukäytössä. En ole ollu… Lue lisää

Mirita Saxberg

349, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin kenttä on arvokas lentoliikenteelle, huoltovarmuuden kannalta sekä kult… Lue lisää
• Päättäjien tehtävä on edistää kaupunkilaisten mielipiteen toteutumista ja… Lue lisää

Lea Saukkonen

347, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Helsingin pienkonekentän mielestäni tulisi olla Helsingissä. Malmi sopisi my… Lue lisää
• Kansanäänestyksessä on aina riskinsä, mutta jos tulos on selvästi Malmin le… Lue lisää

Jussi Sahlberg

344, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentoasema on nyt tärkeä osa pääkaupunkiseudun infraa. Helsingillä e… Lue lisää
• Vaikka olen edustuksellisen demokratian kannattaja, tässä asiassa minulle sopi… Lue lisää

Seida Sohrabi

356, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Löydän enemmän puoltavia syitä kentän säilyttämiseksi kuin syitä sen tuh… Lue lisää
• Neuvoa-antava kansanäänestys on tervetullutta ja paikallaan, mikäli kansalais… Lue lisää

Päivi Riihilahti-Syvänen

339, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Olen huolissani ilmailun opiskelun tulevaisuudesta sekä yrittäjien tilanteesta… Lue lisää
• Ehdottamasti kannatan. Tässä asiassa on kuunneltava kuntalaisten ääntä.

Mia Nygård-Peltola

319, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Lentäminen on tulevaisuudessakin yksi tärkeimmistä liikkumismuodoistamme. Toi… Lue lisää

Pekka Löfman

303, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Kultuurihistoriallisesti ainut laatuinen kohde on säilytettävä. Rakentamisen … Lue lisää
• Demokraattinen ratkaisu

Ami Lainela

299, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Rakennusmaata on muuallakin ja ekologisesti alueen rakentaminen on kestämätön… Lue lisää
• Tämä on mielenkiintoinen uusi kunnallisdemokratian muoto toteutuessaan.

Jarmo Kelo

288, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Malmin lentokenttä on myös kulttuurihistoriallisesti korvaamaton, puhumattakaa… Lue lisää

Atte Kaleva

283, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Lupasin ennen 2017 kuntavaaleja, että äänestän aina Malmin lentokentän ilma… Lue lisää
• Kannatan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, ja si… Lue lisää

Tapio Klemetti

290, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Sähköinen lentäminen tulee entisestään lisäämään pienille ja keskisuuri… Lue lisää
• Asukkaiden mielipiteiden kuuntelemista ei pidä pelätä. Päinvastoin asukkaide… Lue lisää

Raine Luomanen

301, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Kaupungin tule kasvaa, mutta kaupungin kasvun ei tule olla nykyisen kaltaista pu… Lue lisää

Juha Hakola

265, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Olen ollut yli 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuustossa ja aina ollut Malmin le… Lue lisää

Marit Hohtokari

274, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Historia, kulttuuriarvot, turvallisuus, pienkoneiden kehitystyö ja tulevaisuus.… Lue lisää
• Lopettamispäätöksen ovat tehneet ihmiset silloisen tietonsa perusteella. Ihmi… Lue lisää

Juha Christensen

258, KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Sitoudun niissä raameissa, joihin voimassa olevat asetukset ja päätökset sek… Lue lisää
• Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys on yksi demokratian instrumenteista, … Lue lisää