Juha Kivelä

PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
414
 

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
Kyllä
 
Malmin lentoasema on syytä säilyttää ilmailukäytössä jatkossakin. Ilmailukäytön jatkolle on useita syitä. Ilmailu säilyy jatkossakin osana ihmisen arkea ja vapaa-aikaa. Malmin lentoasemalla on myös kulttuurinen ja historiallinen merkitys osana Helsinkiä. Malmin lentoaseman maaperä ei ole otollinen asuinrakentamiselle. Maanmuokkaaminen rakennuskäyttöön tulisi todennäköisesti maksamaan kohtuuttoman paljon. Lisäksi saastuneen maa-aineksen käsittely lisäisi sekä kustannuksia että ympäristöriskiä.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
Kyllä
 
Kansanvaltaiseen demokratiaan kuuluu aktiivinen vuoropuhelu kansalaisten, tässä kuntalaisten, kesken, joiden mielipiteillä on tärkeä osa päätösprosessia.