Nina Koskela

PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
419
 

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
Kyllä
 
Kenttä on säilytettävä, koska Malmin lentokentän ilmailutoiminnalle ei ole osoitettu mitään korvaavaa paikkaa. Mikäli korvaava paikka ilmailutoiminnan harjoittamiselle osoitettaisiin, pitäisi sen olla myös sijainniltaan sopiva. Koska sijainti on perustellusti erittäin merkittävässä roolissa, on uuden korvaavan paikan löytäminen erittäin haasteellista, niinpä paras vaihtoehto on säilyttää kenttä nykyisellä paikallaan Malmilla. Kentällä on myös suuri luontoarvo kultuurisen ja historiallisen arvon lisäksi. Kentän toimintaa on haluttu lopettaa, koska tilalle halutaan rakentaa asuntuntaloja. Kentän maaperä on kuitenkin sellainen, että se soveltuu huonosti asuintalojen rakennusalueeksi ja rakentaminen vaatii kalliitta ja ympäristöä kuormittavia erityistoimia, joten kentän kaavoitus asuinrakennusten alueeksi ei ole perusteltua.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
Kyllä
 
Kaupunki on kaupunkilaisten, joten on ensisijaisen tärkeää, että kaupunkilaisia ja erityisesti alueella asuvia kuunnellaan heitä koskevissa asioissa.