Jukka Jokinen

PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
402
 

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
Kyllä
 
Malmin lentokenttän alue on arvokas osa suomalaista ilmailuhistoriaa. Alue tulisi säilyttää ilmailukäytössä myös tuleville sukupolville arvokkaana muistona.Malmi on harvoja yhä toinassa oleva lentokenttä matkustjaliikenteen alkuajoilta. Lentokentta on samaa sarjaa Rautatieaseman kanssa. En myöskään usko jo tehtyjen selvitysten laatuun alueen soveveltuvuuteen asuinalueeksi.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
Kyllä
 
Kun tehdään uudet selvitykset alueen rakentamisen haasteista, niin kyllä järki voittaa tässä asiassa. Ilmailuliikennekin on menossa sähköiseen suuntaan, jollloin meluhaitat pienenee huomattavasti.