Janna Rantanen

PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
459
 

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
Kyllä
 
Malmin lentokenttä on ainutlaatuinen kokonaisuus, jolla on ainutlaatuisia luontoarvoja. Se toimii myös tärkeänä lentäjien koulutuskeskuksena sekä harrastekäytössä. Lisäksi Malmin lentoasemalla on ainutlaatuinen historiallinen funktionsa. Lentoasema on ollut Museoviraston ja ympäristöministeriön laatimassa valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen luettelossa vuodesta 1991 alkaen. Malmin lentokentän lentotoiminnan syrjäyttäminen asuntorakentamisen vuoksi ei ole järkevää. Malmin lentokentän maaperä soveltuu huonosti asuntorakentamiseen, joten kentän rakentaminen tulisi suhteettoman kalliiksi.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
Kyllä
 
Huomattavaa on, että TNS Gallup on tehnyt 24.–30.11.2020 mielipidemittauksen Malmin lentoaseman ilmailukäytössä. Vastausten perusteella 58 prosenttia (2017 62%, 2016 59%) helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä ehdoitta. Jos asuntorakentamiselle asetetut tarpeet voidaan ratkaista järkevästi muuten, 65 prosenttia (2017 67%, 2016 68%) helsinkiläisistä säilyttäisi kentän nykyisessä käytössään. Malmin lentokentän säilyttäminen ilmailukäytössä saa siis tukea yli puoluerajojen. Edellä kerrotun vuoksi minun on helppo sitoutua kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä asiassa.