Timo Vuori

KOK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
371
 

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
Kyllä
 
Mielestäni ei ole pelkästään kysymys Malmin lentoasemasta vaan laajemmin kyseisestä alueesta virkistysalueineen. Olen jo vuosia suhtautunut kriittisesti ajatukseen, että laajat viheralueet muutettaisiin asuinalueiksi. Pohjois-Haaga Seura ry:n mukana olin vastustamassa yleiskaavaa, joka tähtäsi laajojen Keskuspuiston alueiden muuttamiseksi asuin- ja toimistotiloiksi. Kaupunkilaisten osallistamisen suhteen on paljon kehitettävää. Tällä hetkellä asukkaita tai alueen toimijoiden mielipiteitä kysytään usein siinä vaiheessa, kun suunnitelmat ovat jo pitkällä.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
Kyllä
 
Sillä edellytyksellä, että asiasta järjestetään uusi kuntalaisaloite, jossa on perusteltu selkeästi Malmin lentokentän ja myös sitä ympäröivän alueen suojelu. Kuntalaisaloitteen tulee ylittää selkeästi minimiäänimäärän. Lähtökohtaisesti Malmin lentokentän ja sitä ympäröivän luonnon säästäminen pitäisi pystyä ratkaisemaan valtuustossa ilman kuntalaisaloitetta.