Martina Houtsonen

PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
Kyllä
 
Malmin lentoaseman säilyttäminen ilmailukäytössä on yksi suurimpia vaaliteemojani. Olen valmis tekemään enemmän kuin vain äänestämään valtuustossa Malmin lentoaseman säilyttämisen puolesta -tämä tarkoittaa aktiivisen valtuustotyön ja valtuustoaloitteiden tekemisen lisäksi myös mm. verkostoitumista yli puoluerajojen, jotta Malmin lentoaseman säilyttämisen taakse saataisiin riittävästi ääniä. Olen luonteeltani rohkea, mutta diplomatia- ja argumentointitaitoinen, joten uskon vahvasti, että olisin erittäin hyvä ehdokas tällaiseen sillanrakennustyöhön. Minulla on myös henkilökohtainen side Malmin lentoasemaan, ilmailuun ja Malmin lentokenttäalueen luontoon, joten aihe on minulle aidosti tärkeä ja puolustamisen arvoinen. Helsinki ja Suomi tarvitsevat Malmin lentoasemaa niin yleisilmailun kuin lisääntyvän sähköisen ilmailun keskukseksi -tulevaisuudessa tämä merkitys vain korostuu. Lisäksi Malmin lentoaseman huikeat kulttuurihistorialliset- sekä luontoarvot ovat niin merkittävät, että niiden turmeleminen olisi valtava kansallinen häpeä. Olen ollut aktiivisesti edistämässä Malmin lentoaseman säilymistä mm. tekemilläni luontokartoituksilla sekä Malmin lentokentän asemakaavasta tekemilläni muistutuksilla. Tätä työtä haluan jatkaa valtuustossa. Olen valmis taistelemaan loppuun asti Malmin lentoaseman puolesta.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
Kyllä
 
Ehdottomasti. Olen luonnollisesti itsekin allekirjoittanut kuntalaisaloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä. Helsingin kaupunki on kaupunkistrategiassaan sitoutunut edistämään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia, eikä Suomen suurimman kuntalaisaloitteen huomiotta jättäminen ole lainkaan linjassa tämän kanssa. Kuntalaisilla ei ole todellisuudessa aitoa vaikutusmahdollisuutta, jos he voivat olla vaikuttamassa kunnan asioihin vain niissä asioissa, jotka valtuustolle sopivat. Tämä on demokratian vastaista.