Aiemmat Malmivaalit

Katso myös kyselytulokset edellisistä kuntavaaleista 2017 ja eduskuntavaaleista 2019.

Viimeisin asiaa koskeva valtuustokäsittely 4.11.2020 näytti tältä (punainen kannattaa Malmin säilyttämistä ilmailukäytössä, vihreä ei, sininen tyhjä).