1. Rekisterinpitäjä

Malmin lentoaseman ystävät ry

2. Kontaktiosoite

Malmin lentoaseman ystävät ry

Helsinki-Malmin lentoasema

00700 HELSINKI

malmivaalit@malmiairport.fi

3. Rekisterin nimi

Malmivaalit 2019 -vaalikone

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterin käyttötarkoitus on Malmivaalit 2019 -vaalikoneen toteuttaminen. Henkilötietoja käsitellään Suomen lakien sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Ehdokkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

• Vaalit.fi -palvelusta saadut julkiset ehdokastiedot (vaalipiiri, puolue, ehdokkaan nimi ja ammatti)

• Ehdokkaan sähköpostiosoite, jos on ilmoitettu

6. Tietojen luovutus

Rekisteristä julkaistaan Vaalit.fi -palvelusta saadut julkiset tiedot ja ehdokkaan vastaukset kyselyyn, kolme kyllä/ei -vastausta ja vapaaehtoiset vapaat tekstikentät niihin liittyen.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen

Ehdokkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot vaalikoneesta. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti. Tiedot annetaan kirjallisesti.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutuminen

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai ehdokkaan pyynnöstä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevaa, käsitellyn tarkoituksen kannalta virheellistä, tarpeetonta tai puutteetonta tietoa.

10. Rekisteröidyn informointi

Rekisteriseloste on nähtävänä Malmivaalit 2019 -kyselyssä.

Palaa Eduskuntavaaliehdokkaan kyselyyn

Palaa yleisökyselyyn

Palaa etusivulle