Ville Wideman

PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
497
 

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
Kyllä
 
Helsinki-Malmin lentokenttä on monelle ja monella tavoin tärkeä kenttä. Ei ainoastaan Helsingin tai Suomen, vaan myös Euroopan mittapuun mukaan. Kentän suojelemisen puolesta kokonaisuutena on useita syitä, kuten lento- ja koulutustoiminta, alueen luontoarvot, kulttuurihistorialliset arvot, sekä monipuoliset virkistys ja liikuntakäyttö. Alue onkin ainutlaatuinen ja sen toimintaa olisi suojattava ja kehitettävä entisestään, esimerkiksi osin kaupalliseen lentoliikenteeseen, yleisilmailua unohtamatta. Alue on myös ollut tärkeä monelle muulle tapahtumalle, konsertille ja autotapahtumalle. Malmin kenttä on myös monen yrityksen ja yhteisön toimipaikka ja useiden ihmisten työ- ja toimipaikka. Jos Malmin lentokenttä tuhotaan asuinrakentamiseen vedoten, tuhotaan jotain ainutlaatuista lopullisesti. Lisäksi maaperä on myrkyllistä savimaata kymmenien metrien syvyyteen ja onkin kallista ja huonosti rakentamiseen soveltuvaa. Lisäpaalutukset ja myrkyllinen savimaa ja sen käsittely, aiheuttaa paitsi lisäkuluja myös kohtuutonta haittaa ympäristölle. Samalla vaarannetaan Longinojan ja sen luonnon tulevaisuus, sillä Malmin kenttä toimii myös Longinojan laskupaikkana. Malmin kentällä on myös harvinainen 100ha niitty, joka on muodostunut hyvin pitkän ajan kuluessa ja onkin hyvin monimuotoisen luonnon kannalta tärkeä alue Etelä-Suomessa. Olen itse lentänyt Helsinki-Malmin lentokentältä käsin lupakirjani ja alueella onkin minulle erityinen merkitys, sekä olen aidosti huolissani myös lentokentällä toimivista yrityksistä ja yhteisöistä sekä niissä työskentelevien tulevaisuudesta.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
Kyllä
 
Malmin lentokentän rakennuttamista, tai tässä tapauksessa tuhoamista on ajettu väärin perustein. Toiminta on ollut ainakin osin tarkoituksella väärin valmisteltua. Lisäksi mitään argumentteja kentän puolesta tai edes helsinkiläisten mielipidettä ei ole kunnioitettu, joista suurin osa kannattaa kentän säilyttämistä lentokäytössä. Siksi asiasta pitäisikin ehdottomasti järjestää kansanäänestys, jotta helsinkiläisten mielipidettä asiassa ei voitaisi olla ottamatta huomioon.