Magnus Ahlberg

956, KD, Kyllä ✅, Kyllä ✅
• Flygmöjligheterna bör bevaras för småplan.