Oskar Viding

PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
491
 

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
Kyllä
 
Kehittyvä ja menestyvä kaupunki tarvitsee kaksi lentokenttää. Näkisin, että tulevaisuudessa Malmia voitaisiin kehittää entisestään niin, että pienet liikelennot voisivat laskeutua ja lähteä sieltä. Malmilla on myös tällä hetkellä tärkeä rooli ilmailun harrastuksessa ja koulutuksessa.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
Kyllä
 
Yksi asioita, missä en taivu edes lailla rautakangen on nimenomaan Malmin lentokenttä. Puolustan loppuun asti ja kaikki kortit sen turvaamiseksi ilmailukäytössä katsotaan loppuun.