Nuutti Hyttinen

PS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
393
 

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
Kyllä
 
Olen sekä kaudella 2012-2017 että 2017-2021 kannattanut Malmin lentoaseman säilyttämistä lukuisissa eri äänestyksissä sekä tehnyt ja kannattanut esityksiä, jotka toteutuessaan edistäisivät Malmin lentoaseman säilymistä ilmailukäytössä. Olen kaupunkiympäristölautakunnassa yhdessä Atte Kalevan ja Sirpa Asko-Seljavaaran kanssa vastustanut jokaista Malmin lentoaseman alueen asuntorakentamiseen tähtäävää esitystä. Jos tulen valituksi jatkokaudelle, tulen toimimaan samalla tavoin myös seuraavalla valtuustokaudella.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
Kyllä
 
Olen kuluneella valtuustokaudella kannattanut kaikkia kansanäänestyksen järjestämiseen tähtääviä aloitteita, ponsia ja muita ehdotuksia. Katson, että asia on siinä määrin merkittävä, että kaupunkilaisten ääni on saatava kuuluviin. Se, ettei kansanäänestystä kansalaisaloitteista ja valtuustoaloitteista huolimatta järjestetä, halventaa demokratiaa ja esitetyt perustelut kansanäänestyksen äänestämistä vastaan osoittavat melkoista äänestäjien aliarviointia.