Mike Pohjola

VAS, Kyllä ✅, Kyllä ✅
594
 

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
Kyllä
 
Helsinkiin on rakennettava lisää asuntoja ja mieluiten mahdollisimman tiiviisti. Pellot ja joutomaat ovat tähän oivallisia paikkoja. Malmin lentokenttä ympäristöineen on kuitenkin jo aktiivisessa käytössä, eikä sen asuntorakentaminen ole perusteltua. Ympäristön arvot luontokeitaana ja ulkoilualueena ovat isot ja merkittävät, ja kenttä itse voi tulevaisuudessa olla korvaamattoman tärkeä sekä strategisesti että yritysten kannalta. Myös sähköilmailu saattaa lisätä lentokenttäkapasiteetin tarvetta tulevina vuosikymmeninä.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
Kyllä
 
Malmin lentokentässä olisi hyvä selvittää kaikki asiat maaperästä liito-oraviin, julkaista ne, ja sitten vielä selvittää kaupunkilaisten näkökanta asiaan. Ainakin täällä lentokentän lähistöllä kentän asuntorakentamista ei tunnu juuri kukaan haluavan.