Kristiina Kartano

LIIK, Kyllä ✅, Kyllä ✅
914
 

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
Kyllä
 
Kentän säilyttämiseksi on kaupunkilaisten vahva kannatus sekä asianmukaiset perusteet säilyttää kenttä. Pääkaupunkiseutu tarvitsee tällaisen ilmailun keskuksen, ala kehittyy koko ajan uusin mahdollisuuksin. Asuntorakentaminen alueelle on osoittautunut ongelmalliseksi.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
Kyllä
 
Liike Nyt ylipäänsä haluaa kuulla kansalaisia mm. nettiparlamentissa. Asiantuntijatiedon sekä kansalaisten kuuleminen on linjamme mukaista; osallistavaa ja sitouttavaa yhteistä päätöksentekoa.