Inka Ritvanen

Ympäristöliike Helsinki, EOS, EOS
1152
 

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
En osaa sanoa
 
Malmin kysymys on monimutkainen ja sisältää monta muuttujaa; Rakentamisen, luonto- ja virkistysarvot sekä lentotoiminnan, joka jakautuu ainakin pelastus-, koulutus- ja harrastuslentämiseen. Näistä aivan ehdottomasti olen luontoarvojen säilyttämisen puolella. Malmi on korvaamaton. Myös virkistysalueena se on luontonsakin puolesta arvokas. Näin ollen en kannata sen rakentamista, koska se olisi sekä taloudellisesti kallista että ekologiselta kannalta tuhoisaa. Sen sijaan lentoliikennettä en kannata varauksetta - harrastuslentäminen on ekologisesti hyvin kyseenalaista. Pelastuslentäminen sen sijaan tottakai yleensä välttämätöntä. Kannatan Malmin tapauksen arvioimista uudelleen niin, että näitä eri aspekteja pohditaan faktapohjalta ja objektiivisesti, tiedostaen varsinkin ekologisten seikkojen tärkeyden - ilmastomme on kriittisessä tilassa, samoin luonnon monimuotoisuus. Jollemme pidä näistä huolta, ei muulla sitten olekaan merkitystä.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
En osaa sanoa
 
Kannatan ensisijaisesti yllä mainittujen faktojen huomioimista - luonnon kantokyky on ensisijainen; ihmisen tulee toimia luonnon ehdoilla. En kuitenkaan vastusta kansanäänestystä.