Evelina Lorek

Ympäristöliike Helsinki, Kyllä ✅, Kyllä ✅
1143
 

Sitoudutko edistämään Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä valtuustotyössäsi?

 
Kyllä
 
Lentoasema ja sen alue on niin luonto- kuin kulttuuriarvoiltaan arvokasta ja se tulee säilyttää sellaisenaan. Kun 58% (Kantar TNS Oy 2020) helsinkiläisistä kannattaa sen säästämistä ehdoitta, niin päättäjille pitäisi olla jo selvää mikä on helsinkiläisten kanta. En näe asuntorakentamista vaihtoehtona mm. ympäristölle aiheutuvan mittavan ja korvaamattoman haitan, päästöjen ja rakentamisen kalleuden vuoksi. Maapohja on jo moneen otteeseen todettu erittäin huonosti rakentamiseen soveltuvaksi.
 

Sitoudutko kannattamaan kunnallisen, neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä, jos lain edellyttämä määrä kuntalaisia kannattaa asiaa?

 
Kyllä
 
Tavoitteeni on saada niin luonnon kuin meidän asukkaiden ääni vahvasti kuuluviin päätöksenteossa. Asukkaiden mielipiteet tulee huomioida päätöksenteossa ja kannatan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä, kun lain edellyttämä määrä kuntalaisia on kannattanut asiaa.