Malmivaalit

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2019. Niissäkin yhtenä aiheena on Helsinki-Malmin lentoaseman säilyttäminen ilmailukäytössä. Tässä yleiskatsaus tilanteeseen puoluetasolla.

Enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista on kentän ilmailukäytön kannalla. Mielipidemittauksissa tulos on poikkeuksetta se, että kansalaisista 2/3 haluaa säilyttää kentän ilmailulla. Jokaisesta puolueesta löytyy myös kaupunginvaltuutettuja ja kansanedustajia, jotka kuuntelevat kansan mielipidettä.

Mitä kansanedustajat sanovat?

Eduskunnan lähetekeskustelussa Lex Malmi -lakialoitteen yhteydessä useimmat puolueet käyttivät puheenvuoroja Malmi-asiasta. Näihin voi tutustua osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_12+2017+4.aspx

MAF (lähetyslentäjät) kysyi edellisissä vaaleissa myös kansanedustajien kantaa, tässä tuloksia ­ http://www.maf.fi/kenelle-sina-annat-aanesi-maf-su/ .

Mitä puolueet  sitten tekevät?

Tässä lyhyt arvio viime vuosien kokemuksista ja toiminnasta – kannattaako puolue ilmailukäytön jatkoa vai ei. Puolueet ovat aakkosjärjestyksessä.

Puolueiden esittelyn yhteydessä on kerrottu 2017 mielipidetutkimuksen tulos ko. puolueen kannattajien keskuudessa. Valitut edustajat tietenkin päättävät kannastaan itse.

Katso faktat tästä dokumentista, keskustele ehdokkaasi kanssa ja kysy hänen kantansa asiaan. Äänestä ilmailukäytön puoltajia!

Kokoomus  ehkä

Ilmailukäyttö: 74% Asuntorakentaminen: 16%

Kansallisella tasolla kannatus ilmailukäyttöön on vahva, vaikka Helsingin valtuustossa mielipiteet menevät aika tasan. Puolueen johto on tällä hetkellä sallinut valtuutetuille oman valinnan. Edellisissä hallitusneuvotteluissa tosin Kokoomus tiettävästi vaati jo valmistellun Malmi-asian pois hallitusohjelmasta. Lähetekeskustelussa lukuista kokoomuslaiset kannattivat ilmailua.

Kristillisdemokraatit kyllä

Kristillisdemokraatit ovat olleet pitkäjänteisesti ilmailukäytön säilyttämisen kannalla sekä eduskunnassa että valtuustossa. Eduskunnan lähetekeskustelusta voi katsoa KD:n edustajien kommentteja, jotka puoltavat kentän ilmailukäyttöä.

Perussuomalaiset kyllä

Ilmailukäyttö: 72% Asuntorakentaminen: 25%

Malmi on ollut aina ja on edelleen puolueen agendalla korkealla huoltovarmuuden, turvallisuuden ja ilmailun tulevaisuuden kannalta. Perussuomalaiset ovat tehneet useita, hyvin perusteltuja aloitteita ilmailukäytön jatkumisesta sekä eduskunnassa (ks. lähetekeskustelun kommentit) että Helsingin kaupunginvaltuustossa. Malmi on myös näkyvästi esillä puolueen kampanjoissa.

Ruotsalainen kansanpuolue kyllä

RKP on kaupunginvaltuustossa kannattanut kentän ilmailun jatkoa, ja kannatus yltää myös eduskuntaan.

Sininen tulevaisuus kyllä

Puolueen jakaantuminen Perussuomalaisten ja Sinisten kesken ei ole vaikuttanut Sinisten kantaan, ilmailukäytön on jatkuttava.

Suomen keskusta kyllä

Ilmailukäyttö: 82% Asuntorakentaminen: 16%

Keskusta on ilmailukäytön kannalla ja hallituspuolueena ajanut asiaa aktiivisesti ja käynyt keskusteluja mm. maanvaihdoista, harmittavan vähin tuloksin tähän mennessä. Vahvat vastavoimat ovat vaikeuttaneet hanketta. Yleisesti puolueen kanta on selkeä, ilmailun on jatkuttava. Ministerien kanssa on tehty hyvää yhteistyötä ja rohkeita päätöksiä odotellaan vielä tällä hallituskaudella.

Suomen sosialidemokraattinen puolue ei

Ilmailukäyttö: 62% Asuntorakentaminen: 28%

SDP:n sisällä on kahinaa, vaikka puolue ajaa vahvasti asuntorakentamista. Helsingin valtuustossa on nyt edustajia, jotka uskaltautuvat puolueen peruslinjaa vastaan. Historia on pitkä – SDP:n Erkki Tuomioja on kertonut laittaneensa hankkeen alulle 1979 ollessaan Helsingin apulaiskaupunginjohtajana, eikä aio muuttaa kantaansa. Puolueen johdolla on vankka vaikutus linjaukseen, mutta eduskunnan lähetekeskustelussa edustajien viesti ei ollut ehdoton.

Vasemmistoliitto ei

Ilmailukäyttö: 65% Asuntorakentaminen: 19%

Vasemmistoliitossakin on suuri enemmistö ilmailukäytön kannattajia, mutta valtuutetut ovat vankasti asuntorakentamisen kannalla. Eduskunnassa vasemmistoliitto yleensä vaikenee, vaikka esim. kansalaisadressin luovutuksessa puolueen viesti tuki ilmailua.

Vihreä liitto ei

Ilmailukäyttö: 44% Asuntorakentaminen 31%

Vihreän liiton Helsingin osasto ei pahemmin asiaa kommentoi, vaikka kenttäalueen erityiset luontoarvot ovat puolueen ideologian ydintä. Puolueen johto linjaa asiassa vahvasti asuntojen kannalta. Yhtään perustelua ei ole esitetty enää vuosiin, mutta kentältä kuuluu – naapurikaupunkien Vihreät ja lukuisa joukko puolueen helsinkiläisiä jäseniä ovat kritisoineet linjausta. Hyvä esimerkki löytyy https://www.vaulanorrena.com/stoppi-tuhovimmalle-helsingissa/

Pienpuolueet

Pienpuolueista ainakin Liike Nyt ja Piraattipuolue ovat lausuneet vankasti ilmailukäytön puolesta. Feministinen puolue on äänestänyt asuntorakentamisen puolesta.

Yhteenveto

Puolueiden kannattajista enemmistö, tavalliset kansalaiset, haluaa säilyttää Malmin ilmailukäytössä. Eduskunnassa näyttäisi olevan enemmistö ilmailukäytön kannattajia. Lex Malmin päivitetty versio saattaa tulla seuraavalle eduskunnalle käsittelyyn.

Kiitokset kaikille puolueille, edustajille ja valtuutetuille jotka linjakkaasti ajatte Malmin lentokentän ilmailukäyttöä!

Valitaan jatkossa oikeat edustajat, jotta asia saadaan kansalaisille mieluisaksi.

Muita tulevia Malmivaaleja

    • Maakuntavaalit 2019
    • Europarlamenttivaalit 2019
  • Kuntavaalit huhtikuu 2021