Malmivaalit 2019 KD

Valitse vaalipiiri: HelsinkiUusimaaVarsinais-SuomiSatakuntaAhvenanmaaHämePirkanmaaKaakkois-SuomiSavo-KarjalaVaasaKeski-SuomiOuluLappi

Poimittuna puolue/yhteislista: KD, kaikki vaalipiirit

Kysymykset vaalikoneessa

  1. Koska Suomen valtiolla ei ole pienilmailustrategiaa, sellainen pitää laatia viipymättä.
  2. Suomessa lentoasemia tai muita lentopaikkoja ei saa sulkea ilman valtakunnallisten vaikutusten perusteellista arviointia.
  3. Suomen pääkaupunki tarvitsee oman kentän aikatauluttamattomalle liikenteelle, ilmailun tulevien muotojen kehitykselle ja kotimaiselle ilmailualan koulutukselle. Jos asia tulee Eduskunnan päätettäväksi, tulee sen varmistaa Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailutoiminnan jatkuminen.

Vastausvaihtoehdot (K)yllä • (E)i • (T)yhjä

Numero Nimi 1. 2. 3.
152Mika Ebeling, Helsingin vaalipiiriKKK
1. Pidän pienilmailustrategian laatimista järkevänä.
2. Lentoasemat muodostavat verkoston, joten on arvioitava yksittäisen muutoksen vaikutus myös kokonaisuuteen.
3. Puolustan Helsingin kaupunginvaltuustossa johdonmukaisesti Malmin kentän säilymistä. Toivottavasti pääsen puolustamaan sitä eduskunnassakin.
155Liisa Haakana, Helsingin vaalipiiriKKK
156Tiina Hyttinen, Helsingin vaalipiiriKKK
3. Lisäksi Malmin lentokenttä on historiallisesti merkittävä ja käsittääkseni sopimaton sinne kaavailtuun laajaan asuntokantaan maaperän myrkyllisyyden takia. Si...
157Pirkko Kaartinen, Helsingin vaalipiiriKKK
1. Strategia pitää olla jo huomioiden pienilmailun tulevakin kehitys, vrt. kevytlentokoneet, sähkölentokoneet, ja miehittämättömätkin lentolaitteet, vrt. dronet, l...
2. Tuntuu hyvin perustellulta katsoa valtakunnallinen vaikutus eikä pelkästään paikallinen
3. Malmin lentokenttä on historiallinen kohde kuuluen kansalliseen muistiimme. Se on arkkitehtoonisesti arvokas kokonaisuus, tiettävästi samanlaisia ei enää ole ko...
158Miikka Korpiranta, Helsingin vaalipiiriKKK
1. Ilmailuharrastus ei saa olla epäoikeudenmukaisessa asemassa suhteessa muihin harrastuksiin. Valtion pitää lisäksi turvata myös ei-kaupallinen lentoliikenne.
2. Tämä on myös puolustuspoliittisesti tärkeä kysymys, johon täytyy olla valmis korvaava ratkaisu ennen lentoasemien sulkemista. Eikä asiaa voi perustella pelkill...
3. Ajoin teemaa jo kuntavaaleissa eikä kantani ole lainkaan muuttunut. Lisäksi Malmin lentoaseman alueella on oma ekosysteeminsä, mm. liito-oravia ja lepakoita,...
159Sari Kumin, Helsingin vaalipiiriKKK
1. On tärkeää, että meillä olisi pienilmailustrategia jottei aina uudestaan säännöllisin väliajoin nostettaisi kenttien lakkautusuhkia esille.
2. Kuten muissakin tärkeissä asioissa, tulee myös lentopaikkoja koskevassa päätöksenteossa ottaa huomioon valtakunnalliset vaikutukset ja ennenkaikkea TOIMITTAVA S...
3. Tämä on aivan itsestäänselvää.
161Kari Lamberg, Helsingin vaalipiiriKKK
1. Pienilmailun pitää pitää sisällään myös dronet ym. miehittämättömät laitteet.
2. Myös ympäristövaikutukset tulee arvioida samalla kertaa. Jos sulkemiseen päädytään, on myös selvitettävä kohtuulisella etäisyydellä oleva vaihtoehtoinen kenttä...
167Mikko Rekimies, Helsingin vaalipiiriKKK
2. Koko Suomi pitää pitää asuttuna ja elinvoimaisena. Siihen auttaa, että myös lentoasemia on eri puolella Suomea ja niitä tarvittaessa tuetaan.
3. Asun itse Malmilla, joten tiedän hyvin, miten tärkeä Malmin lentoaseman säilyttäminen on alueelle, Helsingille ja koko Suomelle.
362Peter Hagman, Uudenmaan vaalipiiriKKK
1. Sellainen on tarpeellinen.
2. Tämähän on itsestäänselvyys.
3. Vaimoni oli lähes 10 vuotta Helsinki-Malmin lentoasemalla Finnavialla työssä, tiedän miten tärkeä lentokenttä on monin eri tavoin.
363Jaakob Happonen, Uudenmaan vaalipiiriKKK
365Carmen Heikkilä, Uudenmaan vaalipiiriKKK
368Lassi Hyttinen, Uudenmaan vaalipiiriKKE
3. Toivottavasti Helsinki-Malmi voisi jatkaa tai sitten Helsingin "läheisyyteen" (30-40 km sisään) saataisiin uusi ja mahdollisesti vielä isompi kenttä harrasteilm...
371Jouko Jääskeläinen, Uudenmaan vaalipiiriKKK
376Ina Kuula, Uudenmaan vaalipiiriKKK
2. Perusteellinen vaikutusten arviointi täytyy ensin tehdä. Uhkana ovat helposti hätiköidyt päätökset, ja taustalla usein raha.
3. Ehdottomasti, on varmistettava Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailutoiminnan jatkuminen.
379Antero Laukkanen, Uudenmaan vaalipiiriKKK
1. Tämä on tehtävä viipymättä ja tavoite tulee ottaa seuraavaan hallitusohjelmaan.
2. Kaikilla Suomen lentokentillä on merkitystä valtakunnallisesti, siksi ne on myös arvioitava ja käsiteltävä valtakunnallisella tasolla.
3. Olen kaikissa Malmin-lentokenttää koskevissa keskusteluissa eduskunnassa puhunut sen säilyttämisen puolesta. Tulen jatkamaan sitä, tulen valituksi tai en.
383Jere Riikonen, Uudenmaan vaalipiiriKTK
385Stefan Salonen, Uudenmaan vaalipiiriKKK
1. Helsingin kanta tässä asiassa on mitä räikein.
2. Helsinki ottamassa itselleen koko alueelle tärkeän kohteen.
3. Malmin kentän joustavaa jatkuvuutta on turvattava mitä pikemmiten.
388Martin Stenberg, Uudenmaan vaalipiiriKKK
390Markku Tenhunen, Uudenmaan vaalipiiriKKK
3. Malmin kenttää ei tule sulkea. Kenttää tulee kehittää.
392Tiina Tuomela, Uudenmaan vaalipiiriKKK
16Minna Güley, Satakunnan vaalipiiriKKK
29Elina-Maarit Kinnunen, Hämeen vaalipiiriKKK
122Anne Huhtala, Pirkanmaan vaalipiiriKKK
1. Pienilmailustrategia loisi paremmat edellytykset koulutus- ja harrastustoiminnalle.
2. Suomessa tulee olla riittävästi sekä lentoasemia että lentopaikkoja johtuen maamme suuresta ja osittain harvaanasutusta pinta-alasta. Suomen puolustuksen kannal...
3. On tärkeää, että Helsinki-Malmin lentoaseman käyttö jatkuisi koulutuksen ja harrastustoiminnan lentoasemana. Lentoliikenteen turvaaminen on tärkeää ihan maanpuo...
135Eija Saarenmaa, Pirkanmaan vaalipiiriKKK
83Liisa Ahonen, Kaakkois-Suomen vaalipiiriKKK
89Jouni Koskela, Kaakkois-Suomen vaalipiiriKKK
125Jarmo Pippola, Savo-Karjalan vaalipiiriKKK
1. Tunnen vähän taustaa, mutta ajattelen sellaisen strategian olevan pienilmailun suhteen monella tavalla hyödyllinen. Turvallisuus, ilmailun kehittyminen ja tarko...
3. Tämä asia on esillä joka neljäs vuosi vaalien yhteydessä ja hyvä niin: Myös neljä vuotta sitten olin Malmin kentän säilyttämisen ja kehittämisen kannalla ja nii...
129Rauno Taskinen, Savo-Karjalan vaalipiiriKKK
1. Pienilmailu tapahtuu pääsääntöisesti valvomattomassa ilmatilassa (alle lentopintojen). On tärkeitä ilmailullisia rajapintoja, joista tulee koulutuksellisesti ti...
2. Tällaisiltä kentiltä tapahtuu myös SAR - ja palolentotoimintaa.
3. Malmin kenttä on avainasemassa niin kotimaan pienliikennelentojen kuin Eurooppaankin suuntautuvien lentojen osalla. Ajatteleeko päättäjät että malmin toimint...
124Juhana Lähdesmäki, Vaasan vaalipiiriKKK
127Anna-Liisa Punto, Vaasan vaalipiiriKKK
2. Liikennejärjestelmää ja siihen kohdistuvia tarpeita on hyvä arvioida valtakunnallisena ja alueellisena kokonaisuutena eikä vain yhtä liikennemuotoa kerrallaan t...
3. Mielestäni Suomen pääkaupunki tarvitsee tällaisen "kakkoskentän", ja lisäksi tiedän, että koulutuksessa asialla on laajempaakin merkitystä.
132Johanna Yli-Kaatiala, Vaasan vaalipiiriKKK
146Mirja Hätälä, Oulun vaalipiiriKKK
151Hilkka Nivukoski, Oulun vaalipiiriKKK
102Pirkka Aalto, Lapin vaalipiiriKKK

Jaa tämä sivu Facebookissa

Jaa tämä sivu Twitterissä

Palaa etusivulle