Kari Salmi 196, Helsingin vaalipiiri (RKP), Malmivaalit 2019

Valitse vaalipiiri: HelsinkiUusimaaVarsinais-SuomiSatakuntaAhvenanmaaHämePirkanmaaKaakkois-SuomiSavo-KarjalaVaasaKeski-SuomiOuluLappi

Kysymykset vaalikoneessa

  1. Koska Suomen valtiolla ei ole pienilmailustrategiaa, sellainen pitää laatia viipymättä.
  2. Suomessa lentoasemia tai muita lentopaikkoja ei saa sulkea ilman valtakunnallisten vaikutusten perusteellista arviointia.
  3. Suomen pääkaupunki tarvitsee oman kentän aikatauluttamattomalle liikenteelle, ilmailun tulevien muotojen kehitykselle ja kotimaiselle ilmailualan koulutukselle. Jos asia tulee Eduskunnan päätettäväksi, tulee sen varmistaa Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailutoiminnan jatkuminen.

Vastausvaihtoehdot (K)yllä • (E)i • (T)yhjä

Numero Nimi 1. 2. 3.
196Kari Salmi (RKP)KKK
1. Suomelle tulee laatia kattava ilmailustrategia nykyisen, lähinnä lentoasemien kannattavuutta käsittelevän ja varsin puutteellisen stratagian sijaan. Strategian tulee olla sopusoinnussa EU:n ilmailustrategian tavoitteiden kanssa ja sen tulee pyrkiä mahdollistamaan ja kehittämään suomalaista ilmailuosaamista sen kaikilla tasoilla - harrastetoiminnasta ammatilliseen ilmailuun ja näitä tukeviin toimintoihin. Suomen tulee pyrkiä ilmailu kärkimaaksi niin koulutuksen, teknologioiden kuin ilmaluympäristöjenkin suhteen.
2. Ilmailun osaajat rekrytoidaan pääosin sieltä, missä on ollut mahdollisuus tutustua ilmailuun joko perheen, harrastusten tai ammatillisen toiminnan kautta. Jokainen lentopaikka on tärkeä tässä mielessä. Lentopaikkojen ja -asemien tärkeyttä ei voi mitata vain kaupallisen ilmailun kannattavuudella, vaan koko ilmailutoiminnan ja sen kehittämispotentiaalin näkökulmasta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on pian lähes neljännes valtakunnan väestöstä. Olisi kohtalokasta katkaista luonnollinen yhteys ilmailuun näin merkittävältä osalta. Mahdolliset korvaavat kentät eivät pystyisi kattamaan em. tarvetta. Erityisesti nuorisolle olisi niiden saavutettavuus varsinkin viikolla ja iltaisin todella heikko.
3. Ilmailu arkipäiväistyy, siitä tulee joustavampaa ja myös ympäristöystävällisempää koko ajan. Pääkaupunkiseudun metropolialueen elinvoimaisuus ja kiinnostavuus edellyttää nopeita, joustavia ja myös aikatauluttomia yhteyksiä lähialueemme kaupupunkeihin. Tätä kykyä Helsinki-Vantaan lentoasema ei kykyne kokonaisuudessaan tarjoamaan. Myös tulevaisuuden kaupungin sisäinen, monimuotoinen ilmailu edellyttää soveltuvien lentopaikkojen ja näitä tukevien osaamiskeskusten luomista ja ylläpitoa. Tähän tarkoitukseen Malmin lentoaseman yhteyteen - sekä fyysisesti, että virtuaalisesti - olisi luotavissa ilmailuklusteri, joka käsittäisi varsinaisen ilmailutoiminnan lisäksi myös siihen liittyvät tukitoimet sekä tutkimuksen ja kehittämisen. Malmi on koko Suomen asia - ei pelkästään Helsingin kaavoituskysymys, ja siksi lentoaseman kohtalosta pitää päättää oikealla tasolla.
Ammatti: företagare, brigadgeneral i avsked, yrittäjä, prikaatikenraali evp. (tieto vaalit.fi järjestelmästä tai ehdokkaalta)
www.facebook.com/karitapanisalmi

Jaa tämän ehdokkaan vastaus Facebookissa

Jaa tämän ehdokkaan vastaus Twitterissä

Palaa listaan