Nuutti Hyttinen 100, Helsingin vaalipiiri (PS), Malmivaalit 2019

Valitse vaalipiiri: HelsinkiUusimaaVarsinais-SuomiSatakuntaAhvenanmaaHämePirkanmaaKaakkois-SuomiSavo-KarjalaVaasaKeski-SuomiOuluLappi

Kysymykset vaalikoneessa

  1. Koska Suomen valtiolla ei ole pienilmailustrategiaa, sellainen pitää laatia viipymättä.
  2. Suomessa lentoasemia tai muita lentopaikkoja ei saa sulkea ilman valtakunnallisten vaikutusten perusteellista arviointia.
  3. Suomen pääkaupunki tarvitsee oman kentän aikatauluttamattomalle liikenteelle, ilmailun tulevien muotojen kehitykselle ja kotimaiselle ilmailualan koulutukselle. Jos asia tulee Eduskunnan päätettäväksi, tulee sen varmistaa Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailutoiminnan jatkuminen.

Vastausvaihtoehdot (K)yllä • (E)i • (T)yhjä

Numero Nimi 1. 2. 3.
100Nuutti Hyttinen (PS)KKK
1. Hallituksen ja Helsingin kaupungin välinpitämättömyys Malmin lentokentän toiminnan jatkuvuudesta on jo itsessään riittävä osoitus siitä, että pienilmailustrategiaa tarvitaan. On järjetöntä, että vihervasemmiston ilmailuvihamielisyydestä ja tiettyjen kokoomuspoliitikkojen ahneudesta johtuen pian puolentoista miljoonan asukkaan metropolialueella ei enää ole pienilmailukenttää, jos he saavat tahtonsa läpi. Tällainen tilanne on kestämätön sekä ilmailukoulutuksen että muun muassa kiireisten meripelastustehtävien hoitamisen kannalta, kun monen osa-aikaisen lennonopettajan työpanos menetetään ja pelastushelikoptereiden lentomatkat pitenevät. Jos ilmailuharrastuksen mahdollisuus pääkaupunkiseudulla käytännössä estetään, pääkaupunkiseudun vetovoima asuinpaikkana ilmailuharrastajien näkökulmasta kärsii.
2. Lentoasemaverkostoa tulisi tarkastella osana koko maan liikenneinfrastruktuuria, samoin kuin esimerkiksi tie- tai rautatieverkostoakin. Erityisesti tulisi arvioida sitä, millainen vaikutus ilmailukoulutukseen on sillä, jos alueella, jossa liki kolmannes maamme väestöstä ja merkittävä osa osa-aikaisista lennonopettajista asuu, ei ole mahdollisuutta lentokoulutukseen tai ylipäänsä pienilmailuun. Samoin tulisi arvioida lentopaikkojen merkitys pelastustoiminnan ja maanpuolustuksen näkökulmasta. Osaoptimointi vaarantaa huoltovarmuuden ja lisää alueellista eriarvoisuutta maassamme.
3. Olen puolustanut Malmin lentoaseman säilyttämistä ja lentotoiminnan jatkamista sekä kaupunginvaltuustossa että kaupunkiympäristölautakunnassa. Mikäli tulen valituksi eduskuntaan, tulen puolustamaan Malmin lentoasemaa myös eduskunnassa. Tavoite Malmin lentokentän lakkauttamisesta on huono eikä perustu faktapohjaiseen, objektiiviseen päätöksentekoon. Esimerkiksi kaikessa muussa kaavoituksessa keskeiset luontoarvojen säilyttämisen tavoitteet on unohdettu täysin, eikä vihreä ilmastopelotteluvaalit-teema jostain syystä ulotu Malmin lentoasema-alueen rakentamisesta aiheutuviin päästöihin. Lentoasema-alueen maaperä soveltuu rakentamiseen erittäin huonosti ja vaatii erittäin kalliin betonipaalutuksen, johon kuluu järjettömät määrät betonia. Vastaava epäloogisuus on ilmennyt käytännössä siinä, että vihreään logiikkaan sopii kiusanteko estämällä lentokaluston säilytys kaukolämmöllä lämmitetyssä hangaarissa, vaikka siitä aiheutuu tarve säilyttää helikopteria fossiilisilla polttoaineilla lämmitetyssä, eristämättömässä pressuteltassa.
Ammatti: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri (tieto vaalit.fi järjestelmästä tai ehdokkaalta)
nuuttihyttinen.com/

Jaa tämän ehdokkaan vastaus Facebookissa

Jaa tämän ehdokkaan vastaus Twitterissä

Palaa listaan