Malmivaalit 2019 Helsingin vaalipiiri

Valitse vaalipiiri: HelsinkiUusimaaVarsinais-SuomiSatakuntaAhvenanmaaHämePirkanmaaKaakkois-SuomiSavo-KarjalaVaasaKeski-SuomiOuluLappi

Kysymykset vaalikoneessa

  1. Koska Suomen valtiolla ei ole pienilmailustrategiaa, sellainen pitää laatia viipymättä.
  2. Suomessa lentoasemia tai muita lentopaikkoja ei saa sulkea ilman valtakunnallisten vaikutusten perusteellista arviointia.
  3. Suomen pääkaupunki tarvitsee oman kentän aikatauluttamattomalle liikenteelle, ilmailun tulevien muotojen kehitykselle ja kotimaiselle ilmailualan koulutukselle. Jos asia tulee Eduskunnan päätettäväksi, tulee sen varmistaa Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailutoiminnan jatkuminen.

Vastausvaihtoehdot (K)yllä • (E)i • (T)yhjä

Numero Nimi 1. 2. 3.
5Mira-Veera Auer (VAS)KKK
1. Pienilmailustrategia mahdollistaisi pienlentotoiminnan mahdollisuuksien ja edellytysten turvaamisen.
2. Arvioinnit ja selvitykset antaa luotettavaa tietoa miten olisi viisasta toimia.
3. Asia on minulle läheinen sillä asun kentän läheisyydessä Jakomäessä. Kentästä tehtäviin selvityksiin on syytä perehtyä huolellisesti. En kuitenkaan ole valmis t...
50Hannu (Miki) Sileoni (SKE)KKK
65Ville Hautakangas (PIR)KKK
1. Päästöttömät, pienet, enemmän tai vähemmän automaattisesti ohjatut ilma-alukset yleistyvät joka tapauksessa ensi vuosikymmenellä, ja niille olisi hyvä varata ti...
2. Yleensäkin kannattaisi arvioida mitä ollaan tekemässä.
3. Malmista tulisi tehdä sähköistyvän pienilmailun mallikenttä. Rahaa tähän heltiäisi esimerkiksi liiallisen ja yhä nopeasti kasvavan lentomatkustamisen verottamis...
67Petrus Pennanen (PIR)KKK
1. Pienilmailun merkitys on kasvamassa mm. sähkökäyttöisten kopterien kehittyessä.
68Martin-Éric Racine (PIR)KKK
3. Helsinki-Malmin lentoasema tulee siirtää huoltovarmuuden piiriin, jotta Helsingin kaupunki ei voi vaikuta sen tulevaisuuteen. Lennonjohto tulee palauta asemalle...
75Severi Virolainen (LIBE)KKK
1. Olisi sopinut hyvin Sipilän hommaksi. Hänellä pitäisi olla käsitystä.
2. Varmaan itsestään selvä asia.
3. Ehdottomasti tarvitsee ja tulevaisuudessa sitä tulee varmasti paljon lisää (vrt. dronet). Myös varakenttänä Malmi on tarpeellinen
97Marko Ekqvist (PS)KKK
1. Pienilmailustrategian avulla saadaan koordinoitua tähän liittyvät toiminnot valtakunnallisesti. Olen ehdottomasti tämän asian kannalla.
2. Selvityksissä tulee ottaa laajasti huomioon tulevaisuuden liikenne, liikkumismuodot ja uudet teknologiat. Lyhytjänteinen politiikka johtaa huonoon lopputuloksee...
3. Kansallisesti merkittävän asian ollessa kysymyksessä on ehdottoman tärkeää, että siitä päättää Eduskunta. Tulevana kansanedustajana ja nyt ehdokkaan teen töitä...
99Jukka Hankamäki (PS)KKK
100Nuutti Hyttinen (PS)KKK
1. Hallituksen ja Helsingin kaupungin välinpitämättömyys Malmin lentokentän toiminnan jatkuvuudesta on jo itsessään riittävä osoitus siitä, että pienilmailustrateg...
2. Lentoasemaverkostoa tulisi tarkastella osana koko maan liikenneinfrastruktuuria, samoin kuin esimerkiksi tie- tai rautatieverkostoakin. Erityisesti tulisi arvio...
3. Olen puolustanut Malmin lentoaseman säilyttämistä ja lentotoiminnan jatkamista sekä kaupunginvaltuustossa että kaupunkiympäristölautakunnassa. Mikäli tulen vali...
101Laura Jokela (PS)KKK
103Pia Kopra (PS)KKK
1. Ilmailun tulevaisuuden mahdollisuudet on varmistettava ja pidettävä huolta, ettei yleisilmailu vähene. Pienilmailu on tärkeä maalle. Tulevaisuudessa liikkuminen...
2. Valtakunnallisten vaikutusten perusteellinen arviointi on aivan välttämätön.
3. Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti puolustaneet Malmin kentän säilyttämistä. Viimeksi PS esitti eduskunnassa 20.3.2018, että kansalaisaloite Lex Malmi hyväk...
104Laura Korpinen (PS)TKK
105Tiera Laitinen (PS)KKK
2. Myös puolustusvoimien tarpeet on huomioitava.
107Tom Packalén (PS)KKK
108Toni Paussu (PS)KKK
109Mika Raatikainen (PS)KKK
110Mari Rantanen (PS)KKK
111Erkki Saarinen (PS)KKK
112Marika Sorja (PS)KKK
2. Ei tietenkään pidä.
3. Malmin lentokenttä on säilytettävä, sen puolesta puhuu niin moni asia, että säilyttäminen pitäisi olla itsestäänselvää ihan kaikille jo.
113Juhani Strandén (PS)KKK
117Anne Vuori (PS)KKK
152Mika Ebeling (KD)KKK
1. Pidän pienilmailustrategian laatimista järkevänä.
2. Lentoasemat muodostavat verkoston, joten on arvioitava yksittäisen muutoksen vaikutus myös kokonaisuuteen.
3. Puolustan Helsingin kaupunginvaltuustossa johdonmukaisesti Malmin kentän säilymistä. Toivottavasti pääsen puolustamaan sitä eduskunnassakin.
155Liisa Haakana (KD)KKK
156Tiina Hyttinen (KD)KKK
3. Lisäksi Malmin lentokenttä on historiallisesti merkittävä ja käsittääkseni sopimaton sinne kaavailtuun laajaan asuntokantaan maaperän myrkyllisyyden takia. Si...
157Pirkko Kaartinen (KD)KKK
1. Strategia pitää olla jo huomioiden pienilmailun tulevakin kehitys, vrt. kevytlentokoneet, sähkölentokoneet, ja miehittämättömätkin lentolaitteet, vrt. dronet, l...
2. Tuntuu hyvin perustellulta katsoa valtakunnallinen vaikutus eikä pelkästään paikallinen
3. Malmin lentokenttä on historiallinen kohde kuuluen kansalliseen muistiimme. Se on arkkitehtoonisesti arvokas kokonaisuus, tiettävästi samanlaisia ei enää ole ko...
158Miikka Korpiranta (KD)KKK
1. Ilmailuharrastus ei saa olla epäoikeudenmukaisessa asemassa suhteessa muihin harrastuksiin. Valtion pitää lisäksi turvata myös ei-kaupallinen lentoliikenne.
2. Tämä on myös puolustuspoliittisesti tärkeä kysymys, johon täytyy olla valmis korvaava ratkaisu ennen lentoasemien sulkemista. Eikä asiaa voi perustella pelkill...
3. Ajoin teemaa jo kuntavaaleissa eikä kantani ole lainkaan muuttunut. Lisäksi Malmin lentoaseman alueella on oma ekosysteeminsä, mm. liito-oravia ja lepakoita,...
159Sari Kumin (KD)KKK
1. On tärkeää, että meillä olisi pienilmailustrategia jottei aina uudestaan säännöllisin väliajoin nostettaisi kenttien lakkautusuhkia esille.
2. Kuten muissakin tärkeissä asioissa, tulee myös lentopaikkoja koskevassa päätöksenteossa ottaa huomioon valtakunnalliset vaikutukset ja ennenkaikkea TOIMITTAVA S...
3. Tämä on aivan itsestäänselvää.
161Kari Lamberg (KD)KKK
1. Pienilmailun pitää pitää sisällään myös dronet ym. miehittämättömät laitteet.
2. Myös ympäristövaikutukset tulee arvioida samalla kertaa. Jos sulkemiseen päädytään, on myös selvitettävä kohtuulisella etäisyydellä oleva vaihtoehtoinen kenttä...
167Mikko Rekimies (KD)KKK
2. Koko Suomi pitää pitää asuttuna ja elinvoimaisena. Siihen auttaa, että myös lentoasemia on eri puolella Suomea ja niitä tarvittaessa tuetaan.
3. Asun itse Malmilla, joten tiedän hyvin, miten tärkeä Malmin lentoaseman säilyttäminen on alueelle, Helsingille ja koko Suomelle.
181Gunvor Brettschneider (RKP)KKK
2. Olen ihan samaa mieltä! Malmin lentokentän kohdalla ei olla arviotu miten sen sulkeminen vaikuttaa koko valtakuntaan. Joskus monta vuotta sitten kun kesksuelu M...
3. Katso vastaus edelliseen kysymykseen. Ollessani ensin 12 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna ja vuosin 2012-2016 varsinaisena valtuutettuna v...
182Cecilia Ehrnrooth (RKP)KKK
184Laura Finne-Elonen (RKP)KKK
186Sofia Henriksson (RKP)KKK
189Birgitta Johansson (sit./RKP)KKK
1. Aina välillä hämmästelen, miksi Suomessa koulutuksen kärkimaana kuitenkin harvoin uskalletaan tehdä ensimmäisenä uudenlaisia linjauksia tai ottaa käyttöön tulev...
3. Malmi olisi hyvä säästää myös historiallisista, maisemallisista ja ympäristösyistä.
194Marcus Rantala (RKP)KKK
3. Näin olen myös toiminut Helsingin kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.
196Kari Salmi (RKP)KKK
1. Suomelle tulee laatia kattava ilmailustrategia nykyisen, lähinnä lentoasemien kannattavuutta käsittelevän ja varsin puutteellisen stratagian sijaan. Strategian ...
2. Ilmailun osaajat rekrytoidaan pääosin sieltä, missä on ollut mahdollisuus tutustua ilmailuun joko perheen, harrastusten tai ammatillisen toiminnan kautta. Jokai...
3. Ilmailu arkipäiväistyy, siitä tulee joustavampaa ja myös ympäristöystävällisempää koko ajan. Pääkaupunkiseudun metropolialueen elinvoimaisuus ja kiinnostavuus e...
204Atte Kaleva (KOK)KKK
207Antti Merilehto (KOK)KKK
1. Teknologian nopean kehittymisen seurauksena sähköinen ilmailu ja dronet tulevat olemaan osa toimivaa, ympäristöystävällistä logistiikkaratkaisua pääkaupunkiseud...
3. Olen ollut Malmin kentän säilyttämisen kannalla. Mikäli asia tulee eduskunnan päätettäväksi, tulen äänestämään Malmin kentän säilyttämisen puolesta.
210Mia Nygård (KOK)KKK
1. Otetaan mallia naapurimaasta Norjasta: Norja on laatinut strategian pienlentotoiminnan edellytysten ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Alan teknologinen kehitys o...
2. Sähköinen lentoliikenne mahdollistaa joustavan ja räätälöidyn liikkumisen kaupunkien välillä. Se avaa aivan uusia mahdollisuuksia pääkaupunkiseudun ja maakuntie...
3. Helsingin osalta Malmin lentokenttä olisi oivallinen sähköisen ilmailun tukikohtana. Malmia myös koulutuspaikkana ja ilmailun yrityskeskittymänä tukee myös se, ...
213Jaana Pelkonen (KOK)KKK
3. Malmin lentokenttä tulee säilyttää ilmailukäytössä. Lukuisat järkisyyt puoltavat tätä. Myös kentän historiallinen arvo ja luontoarvot on huomioitava. Malmi ei o...
243Sinikka Vepsä (SDP)KKK
1. Ilmailun sähköistyminen on tulossa tulevaisuudessa. Monissa muissa maissa pienilmailustrategia on tekeillä. Ilmailu on yksi nopeimmista kehittyvistä teknologia...
2. Malmin kenttä on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja valtakunnallisten vaikutusten arviointi on ehdottomasti tehtävä vaikka ilman sitäkin on selvää, että M...
3. Täysin samaa mieltä,
250Noora Juvonen (KESK)KKK
1. On tärkeää, että koko maata kattava strategia laaditaan ja siinä tarkastellaan mm. ilmailualan koulutusta.
2. Arvioinnissa pitää huomioida ilmailualan näkökulma, mutta myös muita vaikutuksia kuten ympäristöön, vapaa-aikaan sekä kaupunkikulttuuriin liittyvät seikat.
3. Malmin lentokenttä tulee säilyttää edellä mainituista syistä. En kannata rakentamista Malmin lentokentän alueelle, koska siinä piilee suuria riskejä: maan vajoa...
254Timo Latikka (KESK)KKK
1. Olen Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja ja olemme menneen vaalikauden aikana vaatineet Liikenne- ja viestintäministeriöltä strategian laatimisen aloittamista...
2. Totta. Sekä valvotun ilmatilan lentoasemat että valvomattomat pienlentokentät ympäri Suomen (ks. lentopaikat.fi) muodostavat verkoston, jolla on elintärkeä merk...
3. Malmi on paras sijainti. Lisäksi siellä on jo olemassa oleva infra lentokenttätoimintojen toteuttamiseen. Ilmailun koulutusta ajatellen Malmin ympäristössä o...
257Tuomas Meriniemi (KESK)KKK
259Terhi Peltokorpi (KESK)KKK
1. Norjassa pienilmailun tilanne heikkeni huolestuttavasti ja Norjan valtio teki tilanteen korjaamiseksi pienilmailustrategian. Toivon, ettei Suomessa toisteta sam...
2. Lentoasemien sulkemisessa on kyse merkittävistä päätöksistä sekä elinkeinopoliittisesta, liikennepoliittisesta, huoltovarmuus ja turvallisuusnäkökulmista, siten...
3. Olen puolustanut 20 vuoden aikana Malmin lentokentän säilyttämistä elävänä ja toimivana lentokenttänä niin Helsingin valtuustossa kuin aiemmin kaupunginhallituk...
264Antti Siika-aho (KESK)KKK
1. Strategian laatimisessa on hyvä tukeutua EU:n ilmailustrategiaan.
265Lisa Sipilä (KESK)KKK
1. Ihmettelen, ettei tällaista ole jo olemassa. Näen, että tämä asia tulee saada kuntoon niin pian kuin mahdollista.
2. Suomi on maantieteellisesti katsottuna pieni maa ja meidän tulee todellakin pitää huolta lentoasemistamme ja lentopaikoistamme. Vaikuttavuuden arviointia tulisi...
3. Kannatan edellä mainittuja asioita ja ammatillisena opettajana näen, että kotimaisen ilmailualan koulutukselle tulee saada lisää näkyvyyttä.
270Mirita Saxberg (NYT)KKK
1. Suomessa on sähköisen ilmailun osaamista, teknologiaa, tutkimusta, kehitystä ja kulttuuria. Helsingillä on Malmin kaupunkikenttä. Tarve kestävään ja ympäristöv...
2. Meillä on sähköisen ilmailun infra valmiina. Kaupunkien välinen ilmailun lisärakentaminen vaatii lähinnä vain lisää asvalttia kiitoradaksi. Kustannukset ovat ke...
3. Museoviraston lausunto on sivuutettu, siinä todetaan, että kentän arvo säilyy parhaiten ja lähes yksinomaan siten, että ilmailutoiminta jatkuisi. Tämä myös tärk...
272Kimmo Kuusiranta (NYT)KKK
1. Jos Suomi haluaa pääkaupunkinsa Helsingin, metropoliksi, niin se vaatii myös toisen lentokentän. Malmin kenttä on jo valmis, ja infra on valmis. Suomen valtio j...
2. Ei todellakaan. Suomessa ja varsinkin viiden kilometrin säteellä kentästä on ihan tarpeeksi peltoa mihin rakentaa!
3. Eduskunnan pitää saada päättää mikä on kentän kohtalo. Ei kaupunginvaltuusto. Minä olen vuodesta 1974 asunut kentän vieressä, eri paikoissa mutta vieressä. Tais...
273Teija Makkonen (NYT)KKK
1. Ilmailu eri muotoineen on yksi nopeimmin kehittyvistä teknologia-aloista. Pienilmailustrategia olisi tarpeellinen, jotta se toimisi myös päätöksentekoa ja tarpe...
2. Näin suuria ja vaikuttavia päätöksiä ei pidä tehdä ilman perusteellista arviointia. Tiheä lentokenttäverkosto on tärkeä Suomen kilpailukyvylle ja ilmailun liik...
3. Malmin lentokenttä on lento-operaatioilla mitattuna Helsinki-Vantaan jälkeen Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Sen lakkauttaminen nyt olisi tulevaisuutta ka...
274Jalo Takala (NYT)KKK
1. On aivan selvää, että pienilmailustrategia pitää laatia ja niin, että Malmin lentokenttä säilytetään.
2. Kansantahto pitää huomioida lentopaikkoja suljettaessa. Mikäli joku paikka on kovasti tappiollista, niin voi harkita sulkemista sen jälkeen kun homma on peruste...
3. Olisi järjetöntä lakkauttaa Malmin lentokenttä. Asuntorakentaminen maksaisi liikaa alueeelle. Paalutus n. 30 - 40 m pitkät betonipaalut ja saastuneen maan puhdi...
278Satu Kurki (NYT)KKK
280Nina Hedkrok (NYT)KKK
281Erika Keski-Korhonen (NYT)KKK
2. Myös ympäristövaikutusarviointi tulee tehdä ja huomioida päätöksentekoprosessissa.
3. Asun Malmilla ja olen sitä mieltä että Malmin kentän kaavoitusalueella on myös muuta uniikinomaista harrastetoimintaa, minkä siirtäminen toisiin tiloihin olisi ...

Lista ehdokkaiden vastauksista päivitetty 15.7.2024 4.45

Jaa tämä sivu Facebookissa

Jaa tämä sivu Twitterissä

Palaa etusivulle